Ochrona środowiska

Nadrzędnym celem istnienia Fundacji jest realizowanie oraz propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska i przyrody.

box 1Dlaczego potrzebujemy działań ekologicznych? Czy rzeczywiście mają one sens? Obserwując rosnący poziom zanieczyszczeń środowiska i związane z tym konsekwencje dla życia na naszej planecie, należy odpowiedzieć jednoznacznie – tak, działania ekologiczne mają sens i zachodzi potrzeba ich realizacji.

Troska o środowisko to nie tylko dbanie o przyrodę wokół nas, to także troska o nasze zdrowie, naszą przyszłość i los planety, na której będą żyły nasze dzieci. Powinniśmy zatem starać się o lepsze zrozumienie mechanizmów rządzących przyrodą i działać w taki sposób, który będzie korzystny dla środowiska.

Działania ekologiczne mają ogromną moc sprawczą, ale nie wystarczy tylko o nich mówić czy pisać. Ważne są realne działania, za które Ziemia z pewnością nam podziękuje. Oto kilka prostych wskazówek realizowanych przez fundację, jak można działać, by być ekologicznym.

Przez działania ekologiczne rozumiemy wszystkie czynności, które mają na celu poprawę jakości środowiska naturalnego. Czynności te są również ukierunkowane na poprawę warunków życia człowieka, który jest przecież częścią przyrody i jest od niej ściśle uzależniony. Funkcjonowanie w środowisku przyjaznym dla ludzi leży więc w naszym interesie.

Działania ekologiczne są w znacznej mierze odpowiedzią na problem zanieczyszczenia środowiska. Od wielu lat obserwowalny jest ujemny wpływ człowieka na przyrodę ożywioną, glebę, powietrze i wodę. Coraz częściej naukowcy donoszą też o globalnych zmianach klimatycznych, do których człowiek przyłożył swoją rękę. Zanieczyszczenia antropogeniczne stanowią poważny problem, przed którym stajemy dziś wszyscy.

Coraz więcej państw decyduje się na wprowadzanie polityki ekologicznej, zorientowanej na bardziej ekonomiczne wykorzystywanie zasobów naturalnych i działania mające na celu ochronę środowiska. Za szczególnie istotne uważa się kwestie związane z gospodarką energetyczną, przemysłem i transportem. W centrum zainteresowania jest również problem wykorzystania zasobów wodnych i właściwe kształtowanie przyrody ożywionej.

 

Działania ekologiczne, czyli każdy gest ma znaczenie

Wydawać by się mogło, że w obecnej sytuacji znaczenie mają przede wszystkim działania ekologiczne przeprowadzane na wielką skalę. Choć prawdą jest, że istnieje pilna potrzeba takich działań, to należy zwrócić uwagę, iż każdy gest w tym zakresie ma znaczenie. Wszyscy możemy oddziaływać pozytywnie na środowisko i działać ekologicznie

Gdyby każdy z nas choć minimalnie zmienił codzienne nawyki – np. nieco krócej brał prysznic, zakręcał wodę podczas mycia zębów, segregował śmieci, a podczas zakupów używał toreb wielokrotnego użytku – to efekty takich działań już w krótkim czasie byłyby bardzo wymierne.

Chyba każdy przyzna, że wszystkie te czynności nie są wymagające i nie mają wpływu na jakość codziennego życia. Gdyby przerodziły się w nawyk u każdego z nas, to z pewnością odbiłoby się to korzystnie na przyrodzie. W tym kontekście działania jednostki wydawać się mogą bez znaczenia, ale już działania milionów jednostek to perspektywa realnej poprawy jakości środowiska. Dlatego tak ważny jest każdy, nawet drobny gest służący przyrodzie.

 

Fundacja "Zielony Ład" kieruje swoje działania do najmłodszych nawet uczniów, aby edukować proekologicznie od najmłodszych lat!